Prawo jazdy kat. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Kurs super ekspresowy – trwa ok. 2 tygodnie – cena 3000 zł

* 2 tygodnie po wcześniejszym zaliczeniu egzaminu teoretycznego państwowego

 

kurs rozszerzony ( 30 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych) – cena 3500 złotych

2800 zł

Cena kursu

  • Około 4 tygodnie / 2 tygodnie*
  • Teoria 30h stacjonarnie lub metodą e-learningu
  • Praktyka 20h