Zajmujemy się realizacją bonów na szkolenia w ramach projektu Kierunek Kariera. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami dzięki czemu przeprowadzony przez nas kurs może być finansowany na różne sposoby. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom i staramy się znaleźć najlepsze dla nich terminy szkoleń.

Zapewniamy również komfortowe warunki i możliwość rozłożenia na raty kwoty nie podlegającej dofinansowaniu. Chętnie pomagamy z formalnościami i odpowiadamy na pytania.

Warunki uczestnictwa w Projekcie:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:
1) ukończyły 25 lat oraz:
a) są osobami pracującymi;
b) mieszkają lub pracują, lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
c) posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum (obejmującym maksymalnie egzamin maturalny) lub mają więcej niż 50 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia;
d) posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) ukończyły 25 lat i nie ukończyły 65 lat oraz:
a) są osobami z niepełnosprawnościami;
b) mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami Projektu mogą być także osoby w wieku 18-25 lat pracujące, o niskich kwalifikacjach, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadające obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadają obywatelstwo polskie.
Proces rekrutacji realizowany jest w języku polskim. Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiający swobodną konwersację i wypełnienie ze zrozumieniem dokumentacji projektowej.
Wsparcie w postaci Usług udzielone w Projekcie osobom prowadzącym działalność gospodarczą podlega regulacjom dotyczącym pomocy publicznej.
Uczestnik może zostać zakwalifikowany do Projektu tylko jeden raz.
Data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu i jest to termin pierwszego spotkania z doradcą w ramach Bilansu Kariery.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły.
Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie oraz przetwarzanie danych osobowych i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Osoby zainteresowane przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, powinny zgłosić chęć udziału w Projekcie telefonicznie na numer 126198493 lub mailowo na adresbon@wup-krakow.pl, w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie kierunek.pociagdokariery.pl.
Po kompletnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Kandydat:
1) otrzymuje w systemie informację o spełnieniu warunków umożliwiających udział w projekcie
2) rezerwuje w systemie termin oraz miejsce spotkania z doradcą zawodowym; potwierdzenie wizyty Kandydat otrzymuje na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym
Podczas usługi doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy ul.Na Stawach 1, 30-107 Kraków uczestnik podpisuje umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi, otrzymuje informację dotyczącą dofinansowania oraz możliwości uczestniczenia w projekcie.Uczestnik otrzymuje ID wsparcia i hasło dostępu do zalogowania do projektu, następnie wybiera OSK i zatwierdza wybór ośrodka szkolenia kierowców i oczekuje na kontakt z OSK osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie projektu.Osoba kontaktująca się zaprosi na spotkanie w OSK gdzie przeprowadza się test kompetencyjny, odbiera się od uczestnika nr ID wsparcia (konieczny do realizacji projektu) oraz podpisuje z uczestnikiem projektu kierunek kariera umowę o przeprowadzenie szkolenia, następnie zgodnie z wyznaczoną datą w projekcie rozpoczyna szkolenie.

Od 1 lipca 2020 w projekcie Kierunek Kariera wprowadzono zmianę umożliwiającą skorzystanie z bonów szkoleniowych osobom bez pracy, które powróciły z zagranicy – uczestnikom projektu Nowy start w Małopolsce (NSM) realizowanego przez WUP Kraków.

Zmiana ta może być dla Państwa interesująca, gdyż klientem korzystającym z dofinansowania do Państwa usług może stać się kolejna grupa osób.

Uczestnikiem projektu Nowy start w Małopolsce może być osoba, która:

w ciągu ostatniego roku powróciła do kraju z zagranicy (tj. od powrotu nie minęło więcej niż 12 m-cy, licząc od dnia zgłoszenia do projektu NSM),
jest w wieku 30+,
jest związana z Małopolską (mieszka lub uczy się w Małopolsce),
aktualnie pozostaje bez pracy (zarejestrowani w PUP i niezarejestrowani).

Warunkiem skorzystania z bonów w KK i KKZ dla tych osób jest fakt bycia uczestnikiem projektu NSM, spotkanie z doradcą zawodowym w ramach NSM – zakończone opracowaniem „Bilansu na start w Małopolsce”, następnie spotkanie z konsultantem, który koordynuje proces przejścia do projektu KK/KKZ.

Projekt „Kierunek Kariera” ponownie otwarty dla osób poniżej 50!

12 września zostanie otwarta rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, w tym również posiadających wyższe wykształcenie.

Projekt „Kierunek Kariera” powoli dobiega końca, na realizację doradztwa i szkoleń pozostało nieco ponad rok. Aby umożliwić skorzystanie z usługi. Bilansu Kariery oraz dofinansowania do szkoleń ogólnych jak największej liczbie Małopolan, zadecydowano o rozszerzeniu rekrutacji.

Każdy z nas chciałby poprawić jakość swojego życia – uczynić je bardziej spełnionym i celowym. Dotyczy to również życia zawodowego. (…). Zainspirowani postawą naszych mieszkańców oraz ich zaangażowaniem w zdobywanie wiedzy, zdecydowaliśmy zmienić założenia projektu „Kierunek Kariera”, w ten sposób, aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej chętnych. – mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?
Od 12 września Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek Kariera”, wszystkie osoby:

pracujące,
które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki)
i ukończyły 25 rok życia.

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia

Z czego można skorzystać?

Doradztwo zawodowe

Projekt „Kierunek Kariera” daje możliwość skorzystania z Bilansu Kariery, usługi doradztwa zawodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza jedno spotkanie w formie podstawowego Bilansu Kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z planami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić się jakie umiejętności i kompetencje posiada, doradca proponuje pogłębioną formę Bilansu Kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania.

Dofinansowanie do szkoleń i kursów

Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnik może zamówić max. 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł, do wykorzystania na szkolenia ogólne: językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy czy z zakresu zarządzania projektami. Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości usługi.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie małopolski pociąg do kariery

Zapraszamy do zapisów w Urzędzie Pracy a później do OSK ASIOR na kurs

W razie pytań proszę dzwonić 791 202 320